جوایز جشنواره وقف ، چشمه ی همیشه جاری با توجه به رشته ها مشخص شد.

جوایز بخش نماهنگ : 

نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

نفر دوم : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

نفرسوم : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

 

جوایز بخش تیزر و کلیپ :

نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

نفر دوم : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

نفرسوم : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

 

جوایز بخش فیلم بلند :

 تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به بهترین فیلم.

 

جوایز بخش فیلم کوتاه :

 تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به بهترین فیلم داستانی

 تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به بهترین فیلم مستند

 تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به بهترین فیلم مستند داستانی

 

جوایز بخش برنامه های تلویزیونی :

نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

نفر دوم : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

نفرسوم : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

 

جوایز بخش برنامه های رادیویی :

نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

نفر دوم : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

نفرسوم : تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

کليه حقوق متعلق به سازمان اوقاف و امور خيريه جمهوري اسلامي ايران مي باشد
Copyright 2016 © vaghfkhj.ir All right reserved